ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดแข่งขันการสร้างภาพด้วยการฉีก ปะ กระดาษ นิทรรศวิชาการเครือข่ายโรงเรียนที่52
ชื่อนักเรียน : 1.ด.ช.ฮานีฟ แตแค 2.ด.ญ.อริศรา ซอนดอก 3.ด.ญ.ปภาดา หวังยอ
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,12:17   อ่าน 73 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การใช้โปรแกรม Paint Brush ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฮานีน แตแค
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,10:30   อ่าน 66 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2021ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงฮาญัร แตแค
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,10:28   อ่าน 67 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุชัญญา คงโหรน
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,10:23   อ่าน 73 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงแก้วทิพย์ สิงห์งาม
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,10:20   อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กญิงอาทิตยา วงศ์หวังจันทร์
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,10:19   อ่าน 70 ครั้ง