คณะผู้บริหาร

นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสมคิด สมเปาจี
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา