ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566
วันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2566
นำโดย นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา นางนางปุณยวรีย์ เธียรธรากิจ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็ก ได้เข้าร่วมกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก กระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
ทั้งนี้ทางโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่ได้มอบของขวัญ ของเล่น ของใช้ต่างๆ และเครื่องดื่ม-อาหารอร่อยๆที่ทำให้เด็กๆทุกคนมีความสุขและมีรอยยิ้มในปีนี้ค่ะ

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2566,22:55   อ่าน 216 ครั้ง