ภาพกิจกรรม
รับทุนการศึกษาจากศูนย์บริการสาธารณสุข68
วันที่ 23 ธันวาคม 2565
โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบนขอแสดงความยินดีกับ
- เด็กชายพงษ์สิทธิ์ เอี่ยมมะวัน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
- เด็กหญิงฮาน่า โมหมัดตอเฮด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
ที่ได้รับทุนการศึกษาจากศูนย์บริการสาธารณสุข68 สะพานสูง ร่วมกับมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร ประจำปี2565
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 2566,22:16   อ่าน 64 ครั้ง