ภาพกิจกรรม
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย
28 ตุลาคม 2565
โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน  ขอขอบคุณ   นางสาวเสาวลักษณ์  วยะนันทน์ ผู้อำนวยการเขตสะพานสูง นางปาณิศรา  ธารธร ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสะพานสูง มอบหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ จัดเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสุขาภิบาลทั่วไปและควบคุมโรค ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับ โรงเรียน​สุเหร่า​ทับ​ช้าง​คลอง​บน​ สะพานสูง  เพื่อเป็นการตัดตอนการแพร่เชื้อ​ไข้เลือดออก 
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 2565,00:20   อ่าน 44 ครั้ง