ภาพกิจกรรม
Big Cleaning 2/2565
กิจกรรม ทชบ. Big Cleaning ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตสะพานสูง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทุกท่าน ร่วมกันทำความสะอาดห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณโรงเรียนโดยรอบ เตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 2565,23:58   อ่าน 149 ครั้ง