ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา
โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบนได้จัดการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา ซึ่งทางโรงเรียนเป็นสถานศึกษาหนึ่งในจำนวน 60 สถานศึกษาที่ขยายผลโครงการฯ ให้กับลูกเสือในโรงเรียน โดยจัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 1-2 และ 6-7 มิถุนายน 2565 เป็นระยะเวลา 4 วัน
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2565,20:05   อ่าน 575 ครั้ง