ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง จัดงานประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2565 นำโดย นายชูชาติ ทองดี ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการฯ นายสมคิด สมเปาจี รองผู้อำนวยการฯ ร่วมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยให้คำแนะนำการดูแลบุตรหลานในยุคการระบาดของโควิด 19 และนำเสนอข้อมูลผลงานในปีที่ผ่านมาและชี้แจงสวัสดิการที่นักเรียนได้รับ พร้อมทั้งมีการเลือกตั้งประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เห็นความสำคัญของกิจกรรมในครั้งนี้
โพสเมื่อ : 29 พ.ค. 2565,17:40   อ่าน 95 ครั้ง