ภาพกิจกรรม
การประเมินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 30 มีนาคม 2565 โรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน สำนักงานเขตสะพานสูง ได้รับการประเมินการประกันคุณภาพการจัดการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณะกรรมการเข้าประเมิน นำโดยนางสาวสุชีรา เล่นวารี หัวหน้าฝ่ายการศึกษาเขตสะพานสูง พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคือ นายกรุณ วงศ์ใหญ่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย, นายฤทธิไกร คำเฮียง ศึกษานิเทศ นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน และนายสมคิด สมเปาจี รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทำการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐานการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในนามโรงเรียนฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ที่ให้การดูแลช่วยเหลือ สนับสนุนทุก ๆ กิจกรรมของโรงเรียนเสมอมา และนักเรียนทุกคนที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างดีเยี่ยมเป็นผลให้โรงเรียนของเราประสบผลสำเร็จในทุก ๆ กิจกรรมที่ผ่านมา

โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2565,15:25   อ่าน 403 ครั้ง