ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ก.พ. 66 ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์
01 ก.พ. 66 กิจกรรมอนุบาลวัยใส
รร.สุเหร่าทับช้างคลองบน นางดาราพร บังอร
23 ม.ค. 66 อบรมอนามัย รร.
ห้องสมุด รร.สุเหร่าทับช้างคลองบน นางสาวเกษราภรณ์ สอนนนฐี
13 ม.ค. 66 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ลานหน้าเสาธง รร.สุเหร่าทับช้างคลองบน นายศักดิ์ฎา ทบโม
29 ธ.ค. 65 กิจกรรมการเลี้ยงฉลองวันปีใหม่และจับฉลากของขวัญ
ห้องเรียน นายศักดิ์ฎา ทบโม
23 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันคริสมาสต์
ลานหน้าเสาธง รร.สุเหร่าทับช้างคลองบน นางสายทอง วันอุบล
15 ธ.ค. 65 ถึง 16 ธ.ค. 65 กิจกรรมกีฬาสีภายใน
ลานหน้าเสาธง รร.สุเหร่าทับช้างคลองบน นายชาญศักดิ์ พิรักษา
05 ธ.ค. 65 กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ
ลานหน้าเสาธง รรสุเหร่าทับช้างคลองบน นางสาวปิยพร แข็งขันธ์
01 พ.ย. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2565
10 ต.ค. 65 ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
29 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565
28 ก.ย. 65 กิจกรรมอำลาผู้เกษียณอายุราชการ
19 ส.ค. 65 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมค่ายวิชาการ
11 ส.ค. 65 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
27 ก.ค. 65 กิจกรรมวันภาษาไทย/สัปดาห์ห้องสมุดและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
24 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน
17 มิ.ย. 65 กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน ประจำปี 2565
09 มิ.ย. 65 กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2565
02 มิ.ย. 65 ถึง 02 พ.ค. 65 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พระบรมราชินี
01 มิ.ย. 65 ถึง 02 มิ.ย. 65 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือจิตอาสา
08 พ.ค. 65 ประกาศรายชื่อ มอบตัวนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง
ประกาศรายชื่อ-มอบตัวนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 1/2565
05 พ.ค. 65 ประชุมเพื่อเตรียมงานด้านวิชาการ ประจำการศึกษา 2565
คณะครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมงานด้านวิชาการในเวลา 9:00 น ณ ห้องประชุมวิชาการ
04 เม.ย. 65 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 Pfizer(ไฟเซอร์) ฝาสีส้ม อายุ 5-11 ปี

ชั้น  อ.1 – ป.1 วันทิ่ 4 เมษายน 2565 เวลา 09.00-10.00 น.


ณ. ร.ร.สมโภชกรุงอนุสรณ์(200ปี)

01 เม.ย. 65 ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 Pfizer(ไฟเซอร์) ฝาสีส้ม อายุ 5-11 ปี
ชั้น ป.1-3 วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 11.00-11.30 น.

ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 68
31 มี.ค. 65 ประกาศผลสอบนักเรียนประจำปีการศึกษา 2564
30 มี.ค. 65 ประเมินคุณภาพภายใน
24 ธ.ค. 64 ประชุมกรรมการสถานศึกษาและกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
รร.สุเหร่าทับช้างคลองบน
14 ธ.ค. 64 ถึง 15 ธ.ค. 64 อบรมระบบประมวลผลการเรียน(ปพ.1-ปพ.9)
ครูที่รับผิดผิดชอบการทำ ปพ.1-9 เข้ารับการอบรม
04 ธ.ค. 64 คณะแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ได้มามอบถุงยังชีพ
คณะแม่บ้านตำรวจสอบสวนกลาง ได้มามอบถุงยังชีพสำหรับผู้ประสบภัย covid, ผู้พิการทางสายตา​ และผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ทับช้างคลองบน​ 
24 พ.ย. 64 กิจกรรมถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
20 พ.ย. 64 อบรมโครงการพัฒนาครูสู่แหล่งเรียนรู้ ICT
ณ.ห้องสมุดโรงเรียนสุเหร่าทับช้างคลองบน เวลา 09.00.-16.30 น
01 พ.ย. 64 ถึง 31 มี.ค. 65 เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 (เรียนออนไบน์ทุกชั้นเรียน)